PRAVILA IN POGOJI PROMOCIJE »Brezplačen par LIU JO 051025-98«

Nagradna igra ni v nobeni povezavi z Instagramom in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani družabnega omrežja Instagram. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec ni Instagram, ampak družba Mass d.o.o., kot lastnik Mass Instagram strani. Za vsebino nagradne igre je odgovoren izključno organizator – in ne Instagram. Instagram ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.


Kako in kje poteka nagradna igra?
Nagradna igra bo potekala na Instagram strani https://www.instagram.com/p/B9mM647Arb6/ od objave 11.3.2020 do 15.3.2020 do 23:59. Ob zaključku nagradne igre bomo izžrebali 1 nagrajenca/ko, ki bo prejel/a 1 par brezplačne obutve Liu Jo 051025-98, ki ga bo nagrajenec/ka prejel/a po pošti do 5.4.2020.

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki komentirajo objavo. S tem potrjujejo, da so seznanjeni s pravili in pogoji nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri podjetju Mass d.o.o. in njihovi družinski člani.

Kdo prireja nagradno igro in podeljuje nagrade?
Organizator nagradne igre je podjetje Mass d.o.o., Virska cesta 1, 1230 Domžale, ki nagrado tudi podeljuje. O prevzemu nagrade bodo nagrajenci obveščeni preko Instagrama. Nagrada ni zamenljiva za denar in ni prenosljiva. Nagrajenec/ka prejme velikostno številko obutve, ki jo zapiše v komentarju – zamenjava velikostne številke ni mogoča.

Kako in kje poteka žrebanje nagrade?
Žrebanje bo potekalo po končani nagradni igri na sedežu podjetja Mass d.o.o.. V žrebanju bodo sodelovali vsi, ki bodo komentirali nagradno objavo do vključno 15.3.2020 do 23:59. Potek žrebanja bo vodila in nadzorovala komisija, ki jo sestavljajo zaposleni v podjetju Mass d.o.o. Po končanem žrebanju bo komisija sestavila zapisnik žrebanja. Rezultati žrebanja bodo dokončni.

Kdaj in kje bodo objavljeni nagrajenci?
Nagrajenec/ka bo objavljen/a predvidoma 16.3.2020 na Instagram profilu podjetja Mass d.o.o. Nagrajenec/ka bo objavljen s svojim profilnim imenom in pod svojim komentarjem. Nagrajenec/ka bo obveščen/a tudi preko direktnega sporočila preko Instagram Directa.
Nagrada bo nagrajencu/ki poslana preko pošte s povratnico na naslov, ki nam ga je nagrajenec/ka dolžan sporočiti. V primeru, da nam nagrajenec/ka naslova ne sporoči mu nismo dolžni podeliti nagrade.

Kdaj nagrada ni podeljena?
Preden nagrajencu/ki pošljemo nagrado nam je le-ta dolžan/na sporočiti sledeče podatke:
– kontaktno telefonsko številko,
– ime in priimek,
– točen naslov,
– poštno številko in kraj stalnega bivališča.

Če se izkaže, da je sodelujoči vnesel lažne osebne podatke, nagrada ni podeljena. Če se nagrajenec v roku 48 ur od objave nagrajenca na Massovi Instagram strani ne oglasi preko sporočila na Instagramu ali ne pokliče nazaj, se nagrada smatra kot nepodeljena. Enako velja če ne pošlje vseh potrebnih podatkov v roku 48 ur od prvega stika z Massom. Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo nagrado, drugo številko ali gotovino.

Kdo plača stroške?
Vse stroške krije podeljevalec nagrade Mass d.o.o.

Zasebnost in varstvo podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov. Organizator nagradne igre si pridružuje pravico do uporabe podatkov pridobljenih z nagradno igro v marketinške namene. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s podatki udeležencev ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave njihovih osebnih podatkov za promocijske namene, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Nagradna igra ni na noben način sponzorirana ali povezana z Instagramom. Sodelujoči v nagradni igri razumejo, da je organizator nagradne igre lastnik Instagram MASS profila. Instagram se uporablja, kot platforma za komuniciranje nagradne igre.

Na Viru, 11.3.2020
Mass d.o.o. – https://www.instagram.com/mass.shoes/